השוואה בין דק מעץ קומורו לדק איפאה

קומורו ואיפאה

נראה, כי מדובר בשני סוגי עצים המחזיקים תכונות רבות במשותף ,

 

שניהם עצים המשתייכים לקבוצת העצים "הקשים"
השניים גדלים זה לצד זה באמריקה הדרומית ומרהיבים ביופיים.


גוון ההתיישנות - הקומורו בדומה לאיפאה, בהעדר תחזוקה וחשיפה ארוכה לשמש ללא שימון או ביצוע פעולת חידוש יאפיר ויקבל גוון כסף פלטינה.


הדמיון ביניהם רב עד כדי כי לעיתים, בשוק המסחרי מכנים את עץ הקומורו בכינוי "איפאה שמפיין" ובכך רומזים כי הם דומים להפליא וכי רק הגוון המעט בהיר יותר של הקומורו הוא שעושה את ההבדל הניכר.


בהמשך הכתבה ננסה להרחיב ולהעמיק את ההבדלים ביניהם.

Circle-of-Strength-Wood-and-Metal-Sculpture-156173-p.jpg

חוזק עץ

אחד הפרמטרים המשמעותיים ביותר אותם עלינו לשקול בבואנו לבנות דק הוא חוזק העץ ועמידותו לחוזק העץ השפעה ישירה על תדירויות התחזוקה להם נידרש, לאורך חיי הדק בכללותם ולמשך הזמן בו יראו במצב "טוב" .


לפי מדד Janka hardness (בדיקת קשיות גאנקה מודדת את התנגדות סוג עץ ועמידותו בפני שריטות ושחיקה. מדד זה משמש בעיקר כפרמטר לבדיקה: האם סוג של עץ כלשהו ראוי לשמש כמדרך לריצוף)

לפי מדד זה, הקומורו עומד בהפעלת כוח במשקל של 1564 ק"ג (3450 lbs)


דק האיפאה עומד במשקל של 1669 ק"ג (3680 lbs)
הבדלי קשיות החומר בין דק איפאה לקומורו עומדים על 4% לטובת האיפאה.

בבדיקת חוזק כיפוף , נמדדים תכונות החומר להתכופף עד למצב של יצירת קרע או שבר בהנחת משקולות על רצועת חומר.


הקומורו נקרע בהפעלת 24800 psi השקולים ל הפעלת 1736 ק"ג\סמ"ר
והאיפאה נשבר ב הפעלת 25400 psi השקולים ל הפעלת 1778 ק"ג \סמ"ר


ההבדלים בקשיות עומדים על 2% לטובת האיפאה.

לסיכום :במבחני הקשיות והכיפוף ההבדלים בין דק איפאה לדק קומרו קומורו הם מינורים.


בשוק העץ האמריקאי הבדלי המחירים בין עץ האיפאה לדק הקומרו עומדים על כ 30% בדקו במחסני העץ מהם הבדלי העלות בין איפאה לקומורו ושיקלו את האפשרות לטריידאוף קטן בביצועים לעומת הטריידאוף המשמעותי בעלות חומר הגלם.